SMHI Väderradar


Radarsekvensen sträcker sig över ungefär två timmar och uppdateras var femte minut
Radardatan är insamlad från SMHI Öppna Data