SMHI Väderradar


Radarbilden uppdateras var femte minut
Radardatan är insamlad från SMHI Öppna Data
deathbed-brash