Temperatur- och regntrender

OBS! Trenderna är baserade på data lagrade från Storuman sedan 2010.

Årlig Temperaturtrend
Månad Medel sedan 2010 Denna Månad Skillnad
Januari -9.5°C -7.1°C (2023) 2.4°C2.4°C Warmer than All-Time Average Temperature.
Februari -7.7°C -5.5°C (2023) 2.2°C2.2°C Warmer than All-Time Average Temperature.
Mars -4.2°C -8.4°C (2023) -4.2°C4.2°C Colder than All-Time Average Temperature.
April 0.8°C 0.8°C (2023) 0.0°C 
Maj 6.6°C 7.0°C (2023) 0.4°C0.4°C Warmer than All-Time Average Temperature.
Juni 12.1°C 16.7°C (2023) 4.6°C4.6°C Warmer than All-Time Average Temperature.
Juli 14.5°C 14.5°C (2023) 0.0°C 
Augusti 12.3°C 13.3°C (2023) 1.0°C1°C Warmer than All-Time Average Temperature.
September 7.9°C 9.4°C (2023) 1.5°C1.5°C Warmer than All-Time Average Temperature.
Oktober 2.0°C 3.3°C (2022) 1.3°C1.3°C Warmer than All-Time Average Temperature.
November -3.1°C -2.8°C (2022) 0.3°C0.3°C Warmer than All-Time Average Temperature.
December -6.8°C -9.5°C (2022) -2.7°C2.7°C Colder than All-Time Average Temperature.
Årsmedeltemperatur sedan 2010: 2.1°C
Medeltemperatur de senaste tolv månaderna: 2.6°C
Trend för medeltemperatur de senaste tolv månaderna 0.5°C0.5°C Warmer than All-Time Average Temperature.

Årlig Regntrend
Månad Average sedan 2010 Current Month Difference
Januari 8.6 mm 24.2 mm (2023) 15.60 mm15.6 mm more than All-Time Average Rainfall.
Februari 15.0 mm 15.2 mm (2023) 0.20 mm0.2 mm more than All-Time Average Rainfall.
Mars 16.3 mm 4.2 mm (2023) -12.10 mm12.1 mm Colder than All-Time Average Temperature.
April 15.6 mm 23.2 mm (2023) 7.60 mm7.6 mm more than All-Time Average Rainfall.
Maj 37.0 mm 15.4 mm (2023) -21.60 mm21.6 mm less than All-Time Average Rainfall.
Juni 47.9 mm 45.6 mm (2023) -2.30 mm2.3 mm less than All-Time Average Rainfall.
Juli 59.2 mm 62.8 mm (2023) 3.60 mm3.6 mm more than All-Time Average Rainfall.
Augusti 59.5 mm 115.2 mm (2023) 55.70 mm55.7 mm more than All-Time Average Rainfall.
September 43.7 mm 75.0 mm (2023) 31.30 mm31.3 mm more than All-Time Average Rainfall.
Oktober 34.9 mm 34.0 mm (2022) -0.90 mm0.9 mm less than All-Time Average Rainfall.
November 16.2 mm 20.4 mm (2022) 4.20 mm4.2 mm more than All-Time Average Rainfall.
December 13.8 mm 0.0 mm (2022) -13.80 mm13.8 mm less than All-Time Average Rainfall.
Medel regn per år sedan 2010: 367.70 mm
Regn senaste tolv månaderna: 438.60 mm
Skillnad för de senaste tolv månaderna: 70.90 mm70.9 mm more than All-Time Average Rainfall.
This data is reflective of 12 month trending at the Storuman Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected sedan 2010. Script courtesy of  Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather.
deathbed-brash